Vítání občánků na radnici

V sobotu 3. listopadu 2018, tedy v dušičkovém čase, se žáci školního pěveckého sboru Mozartík zúčastnili se svým kulturním programem Vítání dětí v obřadní síni olomoucké radnice. Děti vystoupily celkem ve třech dopoledních blocích. Svým zpěvem a recitací básní tak potěšily nejenom přítomné rodiče a prarodiče, ale i nově narozená děťátka, pro která tato akce především byla. Na programu zazněly písně - Jak je krásně na světě, Ptačí námluvy nebo báseň od Františka Hrubína Maminčin dar. Na kytaru doprovázel pan vychovatel Lukáš Graca. Děvčata ve složení Amálie Blahunková, Květa Bouchalová, Nikola Byrtusová, Gabriela Szalai, Anežka Zaťková, Sofie Mlčáková a Nikola Urbanová, zvládla program na jedničku. Proběhlo zde také vystoupení dvou mladých hanaček, které v krojích obohatily program hanáckou básní v nářečí. O varhany a zpěv známých písní z pohádek se postarali místní umělci. Celé dopoledne se sice neslo v deštivém počasí, ale to nám všem přítomným úsměv na tváři nevzalo. Díky celému pěveckému sboru Mozartík za povedené kulturní vystoupení.