Vlaštovičko, leť!

Celý týden se děti ze školní družiny věnovaly každoročně oblíbenému tématu – vlaštovičkám. Jednalo se o dny plné písniček, tvoření nebo křížovek, ve kterých jsme se například dozvěděli latinské pojmenování vlaštovky obecné. Zvídavé děti zjistily mnoho zajímavostí, jako je nejvzdálenější nález tohoto pěvce až z daleké Jihoafrické republiky. Společně jsme si vyrobili dvě velké vlaštovky, na které děti mohly napsat přání, které chtějí, aby se jim s příletem vlaštovek splnilo.

V herně se objevila spousta typů papírových vlaštovek – Stíhačka, Kopí, Moucha, Šipka … Vrcholem pak byla soutěž v létání. Tentokrát na našem novém krásném hřišti ve třech různých disciplínách – "nejdál, nejvýš, nejpřesněji". Po sečtení výsledků se stal letošním vítězem Kryštof Vacula ze 2. A. Naše vlaštovky s těmi živými odletěly, my se však již těšíme na jarní přílet a na splnění našich přání.