Voda, voděnka ...

I v tomto roce jsme s dětmi na počest Světovému dni vody věnovali jedno odpoledne. Sešli jsme se v tělocvičně, kde jsme si společně zasoutěžili. Soutěže byly tematicky zaměřené a týkaly se rychlosti, pečlivosti a paměti. Děti si vyzkoušely i plavbu po řece, kterou jsme stvořili z naplněných PET lahví. Společně jsme se pokusili o vytvoření duhy, která spočívala ve vědeckém experimentu. Za své úsilí si děti odnesly diplom, sladkou odměnu a dobrou náladu.