Vodní hrátky

V polovině měsíce prosince se žáci třetích tříd na jedno dopoledne přemístili ze školních lavic do střediska ekologických aktivit Sluňákov. Při programu Vodní hrátky si děti okusily vodní živel ve všech podobách, prozkoumaly život u vody i pod hladinou, zamyslely se nad tím, jak je voda vzácná a jak ji mají chránit.