Výtvarná soutěž Bezpečná Olomouc

Nadace Bezpečná Olomouc ve spolupráci se Základní školou Komenium každoročně vyhlašuje výtvarnou soutěž pro mateřské a základní školy zaměřenou na problematiku bezpečnosti v našem městě. Letošní 17. ročník přinesl hned dvě témata k výtvarnému zpracování - „Bezpečnost ve městě“ a „Bezpečí života, ochrana přírody“.

Děti ze školní družiny zaujaly obě možnosti. Ztvárnily rozmanité dopravní situace, činnost složek integrovaného záchranného systému i oblast znečištění planety a ekologická témata.

V úterý 12. září jsme z výtvarných prací uspořádali výstavu v naší herně. Při prohlížení výtvorů jsme si povídali o bezpečnosti při cestě do školy, dopravních značkách a zopakovali jsme si čísla na tísňové linky.

Vybrané práce byly odeslány na Základní školu Komenium, kde ve Slavnostním freskovém sále proběhne začátkem října vernisáž a předání cen. Držíme našim dětem palce!