Vzdělávací workshop: Nesmíš se bát

V pondělí 24. června se třída 6. A přesunula v čase do období Protektorátu Čechy a Morava. Žáci absolvovali zážitkový dějepisný workshop na téma: Nesmíš se bát. Pomocí hraní rolí se vžili do života rodiny za druhé světové války. Skrze zážitkové učení a metodami dramatické výchovy se děti seznámily s dilematy, která lidé v té době museli řešit. Účastníci workshopu formulovali své názory a též si uvědomili, jaké to je nést důsledky svých rozhodnutí.

Workshop pro školy pořádá Paměť národa, která organizuje jednu z nejrozsáhlejších sbírek vzpomínek pamětníků.

Zážitkový workshop byl zábavný, skvěle promyšlený a celá třída si ho užila.

https://skoly.pametnaroda.cz/pro-zaky-a-studenty/edukacni-programy-pameti-naroda/workshopy/nesmis-se-bat/