Zábavná fyzika – ZLOMÍME I SVĚTLO

Jak dlouho letí sluneční paprsek k Zemi?

Jak se světlo šíří?

Můžeme ohnout světlo?

Můžeme zlomit světlo?

Zlomí voda lžíčku?

Na všechny tyto otázky už znají děti ze školní družiny odpovědi díky paní učitelce Ivě Sekaninové Dostálové. Ta si pro nás připravila opět nezapomenutelné a přesvědčivé pokusy

v učebně fyziky. Na vlastní oči i kůži jsme se o tom přesvědčili. Všechny děti odcházely bohatší o další zkušenost a s malým suvenýrem – hydrogelovou kuličkou. Už teď se těšíme na jarní pokračování.