Záložka do knihy spojuje školy

Už pravidelně se v říjnu účastníme projektu, který podporuje vztah dětí ke knihám „Záložka do knihy spojuje školy“, který spolupořádají Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě a Knihovna Jiřího Mahena v Brně.

Naše děti v ŠD už vědí z předcházejících ročníků, že mají za úkol vyrobit záložku do knihy pro kamaráda z partnerské školy na Slovensku.

Záložky jsme si tentokrát vyměnili se žáky ZŠ Ľ. Podjavorinskej, Košice.

Užili jsme si hezké chvíle s vyráběním a novou záložku od dětí ze Slovenska už máme každý ve své rozečtené knize.

Děkujeme všem za účast a těšíme se zase na příští ročník.