Zdobení vánočního stromečku

Předvánoční čas si žáci třídy 5. A zpříjemnili už na konci listopadu výrobou originálních vánočních ozdob. V pátek 9. 12. se potom zúčastnili spolu s dalšími devíti školami soutěže ve zdobení vánočních stromečků na Horním náměstí. Vlastnoručně vyrobenými ozdobami si nazdobili svůj stromeček a plni očekávání se ve středu 14. 12. dostavili na slavnostní ocenění všech zúčastněných škol. Jejich pracovní nasazení při výrobě ozdob jim přineslo v této soutěži krásné 2. místo. Odměnou jim byly ceny, které do soutěže věnovaly sponzorské firmy a návštěva filmového představení Astroboy v kině Metropol. Stromeček nyní bude zdobit nádvoří radnice až do vánoc. http://www.olomouc.eu/phprs/view.php?cisloclanku=2011121404