Živá knihovna

Jedno listopadové odpoledne se děti ze školní družiny zúčastnily v knihovně zajímavé akce o (ne)známých zemích.

Dozvěděly se několik zajímavostí o reáliích, kultuře, zvycích a životě v cizích zemích. Naučily se několik slov svahilsky, zjistily, co je azbuka a zkusily si azbukou napsat naše jména. Dozvěděly se, jak vypadá vlajka Argentiny a odkud pochází fotbalista Messi.

Skvělý byl i workshop japonské kaligrafie, naučili jsme se několik znaků a vyzkoušeli origami.

Akce v knihovně jsou vždy zajímavé a u našich dětí velmi oblíbené.

Děkujeme.