Živá voda

Světový den vody nám pravidelně v březnu připomíná důležitost vody pro celou naši planetu. Děti ze školní družiny se připojily k oslavám a již po několikáté se zapojily do výtvarné a literární soutěže Voda štětcem a básní, kterou každoročně vyhlašuje Povodí Moravy, s.p. V tomto ročníku děti malovaly a tvořily na téma Živá voda.

Protože téma děti oslovilo, sešlo se téměř sto výtvarných děl a dvě literární práce. Ve čtvrtek 16. března jsme s dětmi z výtvorů připravili výstavu v tělocvičně. Děti mohly představit svá dílka kamarádům a prohlédnout si všechny práce. Na konci března budou výtvory odeslány do soutěže a hodnoceny odbornou komisí. Věříme, že vybrat a ocenit ty nejlepší nebude jednoduché.

Tématu voda jsme se věnovali v průběhu celého týdne i v jednotlivých odděleních. Povídali jsme si o významu vody pro život, zpívali písně o vodě, rytmizovali, zkoušeli zábavné kvízy a četli si pohádky a příběhy.